Vacse förvärvar Enköpings nya kommunhus


Visionsskiss: CF Møller Architects

Skanska Sveriges kommersiella utveckling vinner tillsammans med Vacse AB upphandlingen avseende uppförandet av Enköpings nya kommunhus. Det nya kommunhuset blir ett flexibelt kontorshus med höga hållbarhetskrav centralt beläget i Enköping.

Det nya kommunhuset, om cirka 5 300 kvm i fyra våningar, kommer vara beläget på den gamla kommunhustomten som efter färdigställandet bli en modern och effektiv mötesplats för både medarbetare och medborgare i Enköpings kommun.

Huset kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav.  Klimatpåverkan blir mycket låg bland annat genom att trä är primärt byggmaterial kompletterat med klimatförbättrad betong. Med solceller på tak, kombinerad bergvärme och kyla kommer byggnaden uppnå ett mycket lågt energibehov under driftsskedet.

Förutsatt erhållet bygglov är byggstart planerad till november i år och det nya kommunhuset beräknas stå klart under tredje kvartalet 2025.

”En vacker byggnad på en vacker plats, vi ser fram emot ett långt samarbete med Enköpings kommun” säger Fredrik Linderborg, VD, Vacse

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0)70- 579 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se