Vacse AB (publ) års-och hållbarhetsredovisning 2022

Ta del av rapporten här : Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2022

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se

Vacse offentliggör informationen i denna årsredovisning i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 29 mars 2023 kl. 12.00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se