Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse välkomnar Sara Jägermo som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.
Sara är sedan årsskiftet Fastighetschef och har arbetat i bolaget sedan 2014. Hon har arbetat i nära relation till Vacses hyresgäster och varit instrumentell i uppbyggandet av bolagets fastighetsförvaltning.

– Sara blir ett välkommet tillskott till bolagets fortsatta arbete att vara den främsta nischade aktören inom segmentet samhällsfastigheter säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, fredrik.linderborg@vacse.se eller telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0 miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se