Vacse erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating – BBB+, Stable outlook

Vacse AB (publ) har erhållit en investment grade rating från Nordic Credit Rating med betyget BBB+, Stable outlook. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,9 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

Nordic Credit Rating (NCR) är ett ESMA-registererat kreditrating-institut baserat i Stockholm och Oslo som tillhandahåller kredit rating till obligationsemittenter i Norden baserat på en oberoende och objektiv analys med kunskap om lokala förutsättningar. NCR startade sin verksamhet under 2018 och ägs av ett 20-tal bolag och instutitioner som är aktiva på den nordiska finansmarknaden. Bland annat återfinns Swedbank, Handelsbanken, Danske bank, Storebrand samt flera norska sparbanker i ägarlistan. För mer information se www.nordiccreditrating.com.

”Our ’BBB+’ long-term issuer rating on Vacse AB reflects the company’s strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on very long contracts (averaging around 10.6 years) to highly creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden’s public security. The rating also reflects the company’s 100% occupancy rate and strong operating margins.” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Ratingen kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se