Säkerhetshäktet i Sollentuna vinner internationellt miljöpris

Vacse AB (publ), som ägare och förvaltare av Tabellen 4 (Säkerhetshäktet i Sollentuna) mottog den 4 mars pris vid  BRE:s BREEAM Awards för bästa BREEAM In-Use certifierade byggnad inom kategorin offentliga byggnader.

Den internationella juryn ansåg att resultatet av Tabellen 4:s certifieringen visar på ett brett och holistiskt synsätt av hur bolaget på ett framgångsrikt och underbyggt arbetssätt har inkorporerat BREEAM- In-Use och hållbarhet i förvaltningen.

 

BREEAM-certifiering ger attraktiva arbets- och mötesplatser och en strukturerad förvaltning som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgäster och Vacse. En grön arbetsplats, visar forskning, är positivt för miljöer med högre stresspåslag, vilket tillsammans med bl.a. ett kvalitetssäkrat inomhusklimat ger en nöjdare och tryggare hyresgäst. I vårt långsiktiga förvaltningsarbete bidrar BREEAM med en helhetssyn på fastigheten och dess närområde. En miljöcertifierad byggnad ger ökad miljönytta, minskad driftskostnad och ett långsiktigt hållbart fastighetsbestånd. Detta är viktigt för oss som långsiktig ägare av samhällsfastigheter där hållbarhet genomsyrar hela affären, bl.a. genom ISO-certifierat miljöledningssystem, miljöcertifiering av fastighetsbeståndet, grön finansiering samt forskning som främjar restorativa arbetsmiljöer.

”Tabellen 4 var Vacses första fastighet och är dessutom, till både yta och värde, vår största. Vi är oerhört stolta över denna vinst som tydligt visar att säkerhet, teknik och hållbarhet går att kombinera även i publika miljöer”, säger Fredrik Linderborg, Vd,

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79