Säg hej till vår praktikant Alfonsina

Praktik i coronatider? Det går! Förutom att bidra med ett piggt perspektiv hjälper Alfonsina oss också att utvecklas som praktikplats i denna speciella tid. Här berättar Alfonsina om sin praktik hos oss på Vacse.

Om praktiken hos Vacse  – på distans

Praktiken sker med hänsyn till pandemin mestadels på distans, även om jag har möjlighet att sitta på kontoret också. Det är såklart tråkigt att inte få träffa mina kollegor dagligen och att det ges färre tillfällen att besöka fastigheterna på plats. Trots det tycker jag att praktiken hittills har fungerat mycket bra! Jag har nästintill daglig kontakt med min handledare och närvarar på digitala interna och externa möten. Jag har fått besöka Färgskrapan med tillhörande platskontor i Sollentuna och fått uppleva byggnaden och studera ritningar. Jag får därtill lyssna på möten med arkitekter och vara med och jämföra offerter.

Hittills har jag bland annat skrivit gröna faktablad om alla fastigheter som sammanfattar hållbarhetsarbetet, energianvändning, och miljöcertifieringar. I samband med det har jag lärt mig mer om vad de olika miljöcertifieringarna innebär, men också om gröna hyresbilagor och det gröna ramverket. Därtill har ett projekt påbörjats med att samla in data till en hållbarhetsredovisning rörande avfallshantering. Just nu skriver jag en text om ett forskningsprojekt med Vinnova som belyser vikten av restorativa arbetsplatser.

Ambitionen är att börja studera till arkitekt till hösten. Tack vare min praktik på bolaget får jag en större inblick i hur branschen ser ut i stort och jag har fått chansen att möta såväl driftoperatörer som arkitekter. Jag lär mig hela tiden och är oerhört tacksam för den här möjligheten. Det var genom Tekniksprånget som jag fick chansen att praktisera hos Vacse.

Tekniksprånget är ett nationellt praktikprogram där regeringen tillsammans med omkring 200 arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser i hela Sverige för 18–20-åringar. Initiativet är fantastiskt och oerhört viktigt. Det ger mig och hundratals andra ungdomar möjlighet att få en inblick i hur det riktiga arbetslivet förhoppningsvis kommer se ut en dag.

 

För ytterligare information kontakta:
Elias Filén, förvaltningsansvarig, 076-100 40 99