100 % grön finansiering!

Uthålligt hållbarhetsarbete hos Vacse har lett till att 100 % av Vacses finansiering nu är grön.

”Som samhällsfastighetsbolag är det naturligt att agera både hållbart och långsiktigt och nu när Vacse nått upp till 100 % grön finansiering uppnås ett mål som vi ställde upp 2018.”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För mer information:

Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 – 870 98 17