Nordic Credit Rating höjer det långsiktiga kreditbetyget på Vacse AB (publ) till nivån ’A-’ med utsikterna ”Stable”

Kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till nivån ”A-” med utsikterna ”Stable”. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu fördelaktigare förutsättningar för finansiering.  

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

”Our ’A-’ long-term issuer rating on Swedish property manager Vacse AB (publ) (Vacse) reflects the company’s strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on long contracts to highly creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden’s public security. It is supported by Vacse’s strong financial position, low risk appetite, and relatively moderate leverage, as reflected in our adjusted loan to value (LTV) ratio of 40% and interest coverage ratio of 5.6x (as of 30 Jun. 2020).” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Det förbättrade kreditbetyget kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD

0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020
kl. 10.05 (CET).