Invigning av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler i Håbo kommun

Invigningen av Kungliga bibliotekets nya arkivlokaler genomfördes traditionsenligt med bandklippning onsdag den 14 oktober 2020.

Entreprenör för tillbyggnationen är Veidekke Entreprenad AB och omfattar cirka 4 000 kvm. Hyresavtalet med Kungliga biblioteket är tecknat på 25 år.

Tillbyggnation ligger helt i linje med företagets strategi att förvalta högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, Vd, +46(0)70 – 579 79 79