”Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra.”

Sara Jägermo arbetar som fastighetschef på Vacse och sitter samtidigt i SGBC:s utbildningsråd. Här representerar hon kundperspektivet, med erfarenhet både av organisationens medlemskap och certifieringskurser.

– Jag kom i kontakt med SGBC under 2017 när vi startade utvecklingsprojektet Färgskrapan i Sollentuna. Vi hade högt ställda miljökrav, och behövde ett bollplank och en vägledning i hållbarhetsarbetet. Det var ett projekt som tog vårt miljöfokus till en ny nivå. Vi valde också att certifiera med BREEAM, som är ett mycket omfattande certifieringssystem som ställer krav inte bara på fastigheten utan också omgivningen och miljön.

På vilket sätt underlättade kontakten med SGBC?

– Vi fick stöd i arbetet och genom hela processen egentligen. SGBC hjälpte oss att tydliggöra olika frågeställningar vilket underlättade beslutsprocessen. I takt med att vi har certifierat flertalet fastigheter i BREEAM-In-Use samt med BREEAM SE i projekt så anmälde vi oss till introduktionskursen. Det var ovärderligt för oss. Medan större bolag ofta kan ha hela miljöavdelningar inhouse, är mindre företag som Vacse helt beroende av kurser för att nå upp till rätt kunskapsnivå.

Hur hjälpte kurserna er i arbetet framåt?

– På massor av olika sätt. Utöver att vi fick en tydlig bild av certifieringsprocessen så blev vi också bättre kravställare. Samtidigt har vi också fått kunskap i hur alla delar påverkar varandra när det kommer till hållbarhetsarbetet i stort.

I början hade vi, likt många andra, inställningen att det räckte med att certifiera enligt BREEAM SE eller motsvarande. När vi gick kursen blev det dock en aha-upplevelse för oss att vi behövde gå ännu längre för att få till det långsiktiga och konsekventa arbetet vi strävar efter. Därför lade vi till BREEAM-In-Use, som har starkare återrapporterings- och uppföljningskrav.

Var det en positiv eller negativ nyhet?

– Enbart positiv! Det har lett till att vi hela tiden höjer ribban för oss själva och strävar ett steg längre. Snart lanserar SGBC också NollCO2, en ad-on som kommer att innebära ännu mindre klimatpåverkan. Det är vi så taggade på att få in i våra projekt! Ju mer vi kan, desto mer inser vi vad vi kan göra, och det är då affären påverkas på lång sikt.

Sedan 2020 sitter du även med i SGBC:s utbildningsråd. Hur ser det arbetet ut?

– I utbildningsrådet arbetar vi med att hålla uppdaterade och relevanta kurser kopplade till de certifieringar som finns, men också med utveckling. En del i arbetet är att se över hur SGBC kan ställa om och bli mer digitala, något som blivit än viktigare nu i samband med spridningen av Covid 19. När kurserna digitaliseras så blir de mer lättillgängliga och då når vi fler. Men samtidigt tror jag att båda delarna behövs. Det fysiska mötet – när nuvarande situation är över – är fortsatt viktigt för att träffa folk, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

En annan viktig del som jag försöker lägga fokus på är att många tror att det är mer kostsamt och komplicerat att certifiera än vad det faktiskt är. Jag vill och hoppas verkligen att introduktionskurserna visar på motsatsen. De är enbart till hjälp, och ger tillbaka både tid och kostnad på sikt.

Läs intervjun hos SGBC här