Vacse emitterar 13-åriga obligationer i SEK


Fotograf: Johan Fowelin

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 mkr med fast ränta och en 13-årig löptid. Motpart i transaktionen är Kammarkollegiet.

Vacse har inom ramen för sitt MTN-program emitterat 13-åriga ej säkerställda, gröna obligationer om 200 mkr med en fast ränta om 2,067 %. Vacses vägda återstående kapitalbindningstid överstiger 4,5 år efter transaktionen.

”Det är glädjande att få förtroendet att genomföra en emission med så lång löptid med en så välrenommerad aktör som Kammarkollegiet. Transaktionen är en bra kombination av två långsiktiga parter och visar än en gång att Vacses goda rating på nivån A- medger förmånliga finansieringsmöjligheter.”, säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För mer information:
Vacse AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79
Henrik Molin, Finanschef, 070 – 870 98 17