World Water Day

Idag är det World Water Day! Omkring 2,2 miljarder människor lever utan trygg tillgång till rent vatten vilket kraftigt bidrar till spridning av vattenburna sjukdomar i katastrofområden. Syftet med World Water Day är bland annat att uppmärksamma vikten av ett hållbart sötvattenanvändande.

Vacse arbetar aktivt med FN:s globala hållbarhetsmål, däribland delmål 6: Rent vatten och sanitet till alla till 2030. Under det gångna året har vi vidtagit flertalet åtgärder för att dra vårt strå till stacken. Avtal har tecknats med Smartvatten för att få en mer precis vattenmätning för uppföljning och analys. Vacse har sedan tidigare som rutin att både i underhållsprojekt och nya fastigheter enbart installera sensorstyrda blandare, vilka är mer resurssnåla än konventionella blandare.

Samtliga tjänsteresor som Vacses anställda gör klimatkompenseras för att säkra rent dricksvatten till skolor och låginkomsthushåll i Uganda genom ZeroMission. I samband med World Water Day köper Vacse också vatten- och hygienpaket hos UNICEF, som är till för att täcka familjers grundläggande behov.