Vacse AB (publ) emitterade igår 600 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program

Den gröna obligationen löper i sju år med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 0,85 procent.
Emissionen hanterades gemensamt av Nordea och Handelsbanken.
En högkvalitativ fastighetsportfölj, ambitiöst hållbarhetsarbete, gröna obligationer och trygg ägarbild ger fint ratingbetyg som lägger grunden för bra finansieringsförutsättningar.

Om detta kan läsas vidare här