Vacse tillträder Tierps ambulans och brandstation

13 juni 2019 tillträddes Tierps ambulans och brandstation av Vacse. Den nya byggnaden, uppförd av Skanska, omfattar cirka 3 500 kvm och inrymmer två vagnhallar, motionsrum, logement och tillhörande övningsområde.

Hyresavtal är tecknade på 25 år med Uppsala läns landsting och Tierps kommun och fastigheten kommer att miljöcertifieras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter” säger Vacses Vd Fredrik Linderborg”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79