Invigning av Tierps ambulans- och brandstation

Invigningen av Tierps nya ambulans- och brandsstation genomfördes traditionsenligt med bandklippning fredagen den 14:e juni. Invigningen hade lockat ett för tillfället mycket passande antal föranmälda, nämligen 112 personer.

Ett par veckor innan invigningen ägde rum och när hyresgästerna flyttade in i den nya stationen genomfördes en blåljuskortege genom centrala Tierp vilket gav ett stort och positivt gensvar från invånarna i Tierp. Efter ett flertal invigningstal under dagen från Tierps kommun, region Uppsala, Skanska och Vacse kunde så en rundvandring ske i fastigheten.

Fastigheten som är uppförd av Skanska ligger strategiskt placeras invid E4:an och omfattar cirka 3 500 kvm. De bägge hyresavtalen med region Uppsala och Tierps kommun är tecknade på 25 år.

Förvärvet är ytterligare ett steg i att utveckla Vacse’s fastighetsportfölj inom samhällsfastigheter och ligger helt i linje med företagets strategi att förvärva högkvalitativa fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt.

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg Vd, 070 579 79 79