Vacse förstärker portföljen med en ny skola

Vacse utökar sitt bestånd av samhällsfastighter och förvärvar NCC:s skolprojekt på Björkö med Öckerö kommun som hyresgäst. Kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal och den nya grundskolan om cirka 3 500 kvm skall stå färdigt inför vårterminen 2021.

Öckerö kommun har under 2018 genomfört en upphandling av en ny F-6 skola på Björkö, väster om Göteborg. NCC har tillsammans med Vacse och Liljewall arkitekter tagit fram ett gemensamt gestaltningsförslag på hur den nya skolan kommer att se ut. I början av januari stod det klart att NCC tilldelas projektet med Vacse som framtida hyresvärd.

Den nya skolan kommer att uppföras i två plan med plats för cirka 300 elever. Utöver den inre miljön så har även ett stort fokus i projektet varit att få till en inspirerande och zoonindelad skolgård med fler olika lekfunktioner. Målsättningen är att miljöcertifiera byggnaden i enlighet med Mijöbyggad Silver.

– Avtalet är resultatet av ett nära och bra samarbete mellan utvecklare, arkitekt och långsiktig fastighetsägare. Vi ser fram emot att få utveckla en modern skola med inspirerande inomhus- och utomhusmiljöer åt eleverna på Björkö, säger Fredrik Wallman, regionchef NCC PD Special Investments.

– Detta blir Vacses första samarbete och projekt tillsammans med NCC vilket känns mycket glädjande. Vi är också mycket glada att kunna utöka vårt bestånd, både med ytterligare en skola och i en för oss ny region, säger Fredrik Linderborg, VD.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, +46(0)705- 79 79 79