Vacse AB (publ) nominerade till BREEAM Awards 2019

Vacse är nominerade till 2019 års BREEAM Awards. Vacse har två fastigheter nominerade i kategorin ”Public Sector – In-Use”. Säkerhetshäktet i Sollentuna, samt intilliggande Attunda tingsrätt. Vinnarna tillkännages den 4 mars i London på Hilton Bankside. Galan blir startskottet på Futurebuild 2019, som är Europas största mötesplats för aktörer som bygger och arbetar hållbart i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

BREEAM är Europas mest spridda certifieringssystem, med över en halv miljon certifierade byggnader. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

”Vi är mycket stolta över nomineringarna och ser det som ett resultat av det miljöstrategiska arbetet som inleddes under 2018. BREEAM In-Use passar oss bra i vårt arbete med långsiktig förvaltning då systemet tar ett helhetsgrepp om fastigheten och dess närområde. Utöver det har fastigheter inverkan på bland annat trafiksystem, avfall, vattenanvändning och lokala ekosystem. Beslutet att miljöcertifiera den befintliga portföljen innebär därmed, förutom att vi intygar attraktiva arbets- och mötesplatser, att vi får ett strukturerat verktyg som leder till ständiga förbättringar för miljön, hyresgästerna och oss själva” säger Fredrik Linderborg

För mer information klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Fredrik Linderborg, telefon: 070 579 79 79