Nordic Credit Rating höjer utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån ’BBB+’

Utsikterna för kreditbetyget på Vacse AB (publ) höjs till positiva medan det långsiktiga betyget lämnas oförändrat på nivån ’BBB+’. Ratingen är ett viktigt verktyg i företagets målsättning att uppnå ännu mer fördelaktiga förutsättningar för finansiering.

Vacse är sedan 2014 aktiv i den svenska kapitalmarknaden och har idag en utestående volym om ca 1,7 miljarder kronor under ett icke säkerställt MTN-program (Medium Term Notes) med en ram om 5 miljarder kronor.

” Our ’BBB+’ long-term issuer rating on Vacse AB (Vacse) reflects the company’s strong portfolio of modern, tailor-made properties leased on very long contracts (averaging around 10.3 years) to very creditworthy public-sector authorities that are essential to Sweden’s public security. The rating also reflects the company’s 100% occupancy rate and strong operating margins. It is supported by Vacse’s strong financial position, low risk appetite and relatively moderate leverage: the company has a loan to value (LTV) ratio of 41.8%; an interest coverage ratio of 5.0x year to date (ytd); a low share of secured debt-to-assets (17%) as of 30 Sep. 2019; and a strong ownership profile.” Skriver Nordic Credit Rating i sin rapport som finns tillgänglig i sin helhet på www.nordiccreditrating.com.

”Svensk kapitalmarknad är idag en viktig finansieringskälla för Vacse. Ratingen kommer bidra till vårt arbete att uppnå mer fördelaktiga finansieringsvillkor och möjlighet till längre löptider för vår upplåning. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att hantera den finansiella risken genom att erhålla långa kredittider och en god spridning i förfallostrukturen.” säger Fredrik Linderborg, VD Vacse.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Linderborg, VD
0705-79 79 79, fredrik.linderborg@vacse.se

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 13.05 (CET).

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 6,4 miljarder kr per 30 september 2019. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.