Färgstarka muralmålningar kommer att smycka fasaden på Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping

Nina Valkhoff har fått i uppdrag att genomföra tre väggmålningar på Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor Öppningen 1 i Jönköping. En större mulalmålning planeras för fasaden och två mindre väggmålningar inne hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Initiativet till den nya muralmålningen kom från Kristin Kallebo-Ydrén, projektchef för Skanska Sverige AB.

– Jag har inte arbetet med konst på det här sättet innan men hade en vision. Jag tycker verkligen att konst i det offentliga rummet skapar en intressantare stad och det är jättekul att med den här muralen få knyta ihop vårt arbete med att bygga byggnaden, verksamheterna som verkar i den, platsens historia, staden Jönköping och Småland, säger Kristina Kallebo-Ydrén.

Den holländska konstnären Nina Valkhoff kommer under tre veckor i sommar befinna sig i Jönköping för att uppföra platsspecifika muralmålningar på uppdrag av Skanska. Valkhoffs motivvärld rör sig kring djur och natur och hon är intresserad av platsens unika flora och fauna. Jönköping som plats samt byggprojektet bidrar med ytterligare dimensioner till projektet. Stadens expansion i Södra Munksjöområdet gör detta till ett viktigt portalverk för det fortsatta arbetet med konst i området. Byggprojektets hållbarhetsprofil är en viktig dimension. Konstnären är vald med omsorg utifrån byggnaden, platsen och verksamheterna.