Vacse tillträder Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens nya huvudkontor i Jönköping

 1 april 2021 tillträder Vacse det nya kontorshuset Öppningen 1 i Jönköpings. Fastigheten uppfördes av Skanska och omfattar cirka 16 300 kvm. Hyresavtalet är tecknat på 6 år med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt Annes Husman som kommer att driva restaurangen i huset.

Kontorshuset Öppningen 1 är ett av de första projekten i Jönköpings nya stadsdel Skeppsbron vid Munksjöns södra strand. Huset är uppfört med högt ställda hållbarhetskrav med både svensk skog och natur som inspiration. De fyra skogsregionerna och de åtta odlingszonerna samt fjällregionen har inspirerat husets interiör. Utöver detta finns det sedumtak, biodling, insektshotell och takets nionde våningen omvandlas sol till energi med solceller. Öppningen 1 blir miljöcertifierad enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM-SE med nivå Excellent samt med Skanskas egen miljöcertifiering, Gröna kartan på nivån Grön 1.

”Vi är stolta över att har fått producera en byggnad med hög hållbarhet till en slutkund som Vacse som delar våra ambitioner. Miljöarbetet i detta projekt har gett ringar på vattnet både i vår organisation och på ett privat plan”, säger Kristin Kallebo Ydrén, projektchef, Skanska

”Denna affär ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi inom samhällsbyggnadsprojekt. Denna åttonde affär tillsammans med Skanska Projektutveckling stärker ytterligare vårt samarbete”, säger Fredrik Linderborg, Vd, Vacse AB.

 

Denna information är sådan information som Vacse är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2021 kl. 12.00 (CET).

 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Linderborg, VD, +46(0) 705 79 79 79
Sara Jägermo, Fastighetschef, +46(0)72 570 11 30