Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

 

 

Ta del av rapporten här : 

Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

För att beställa en tryckt version av årsredovisningen, vänligen maila till info@vacse.se 

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 klockan 12:00.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979′

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

 

 

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 9,9 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se