NIB finansierar Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 400 miljoner kronor för finansiering av två nya Breeam-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Lånet med en löptid på tio år ska användas för att finansiera uppförandet respektive förvärvet av två kontorshus för flera hyresgäster, det ena i Jönköping och det andra i Sollentuna, norr om Stockholm. När byggnaderna står klara avses de certifieras enligt nivå Excellent i standarden BREEAM för miljövänliga byggnader.

Sollentunas nya tingshus, ”Färgskrapan”, kommer att ha en total uthyrningsbar yta på ca 15 000 kvadratmeter och rymma flera hyresgäster. Byggnaden ska inrymma förhandlingssalar för Attunda tingsrätt, säkerhetssalar samt lokaler som hyrs av Domstolsverket. En del av lokalerna i Färgskrapan uthyrs till andra hyresgäster. Byggnaden planeras bli klar våren 2020.

I Jönköping byggs ett gemensamt huvudkontor för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. Den totala kontorsytan i byggnaden är ca 15 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bli klar våren 2021.

Advokatfirman Westermark Anjou har agerat rådgivare till Vacse.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

För mer information, kontakta:
Fredrik Linderborg Vd, +46 70 579 79 79 , fredrik.linderborg@vacse.se