Vår organisation

Vacse har en effektiv och vältrimmad organisation.

Företagsledning


Fredrik Linderborg

Vd

E-post:fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0705-79 79 79

Fredrik Linderborg utsågs till verkställande direktör den 1 juni 2016. Fredrik har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, närmast som Vd på Danske Renting AB och dessförinnan Nordisk Renting och Catella. Fredrik har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Henrik Molin

Vice Vd / Finanschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0708-70 98 17

Henrik Molin är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner. Henrik har tidigare arbetat som konsult inom fastighetsutveckling, haft ansvar för asset management och fastighetstransaktioner på bl a Pandox, Norgani Hotels, RBS Nordisk Renting samt arbetat med ekonomi och finans på Stadshypotek och KPMG. Henrik har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Sara Jägermo

Fastighetschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0725-70 11 30

Sara Jägermo är fastighetschef med koncernansvar för projekt, förvaltning och hållbarhet. Sara har tidigare erfarenhet både från den privata- såväl som den kommersiella fastighetsmarknaden med positioner inom transaktion, värdering och administration. Sara har en examen från Ekonomi- och fastighetsteknik-programmet, Högskolan i Gävle.

Ekonomi


Daniel Bäckström

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-644 45 92

Daniel Bäckström ansvarar för den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag. Han kommer närmast från Söderberg och Partners där han tidigare har arbetat som redovisningskonsult. Daniel har en examen inom företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

Emilia Hanssen

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-477 28 49

Emilia arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag. Emilia kommer närmast från Söderberg & Partners där hon arbetade som redovisningskonsult. Hon har en kandidatexamen från Ekonomiprogrammet på Mälardalens högskola.

Linda Åhlin Erikson

Tjänstledig

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-819 09 99

Linda Åhlin Erikson ansvar för Vacses koncernredovisning, årsredovisning, hållbarhetsredovisning, skatterelaterade frågor, intern kontroll, analys och uppföljning. Linda har tidigare arbetat som auktoriserad revisor hos Ernst & Young och har en examen i Företagsekonomi från Karlstads Universitet.

Alice Broddesson

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0700 6330 18

Alice ansvarar för Vacses kontor på Kungsgatan 26 och är administrativt stöd åt ekonomiavdelningen. Alice har avslutat sina gymnasiestudier på ekonomiprogrammet och kommer närmast från H&M där hon hade en tjänst inom försäljning.

Projekt- och fastighetsavdelningen


Jenny Sjöblom

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 08-611 00 02

Jenny Sjöblom arbetar som projektledare och är bland annat ansvarig för den nya Tingsrätten i Sollentuna, Färgskrapan. Hon har tidigare arbetat på Sweco där hon främst fokuserat på projekteringsledning. Jenny har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskolan.

Fredrik Johansson

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-776 07 19

Fredrik Johansson arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han kommer närmast från Småa och dessförinnan Skandrenting. Fredrik har en examen i Ekonomi från Karlstads Universitet.

Johan Jarl

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-501 72 27

Johan Jarl ansvarar för teknik- och energifrågor för projekt- och förvaltningsavdelningen. Johan ser till att fastigheterna fungerar och utvecklas tekniskt, samt att Vacses energi- och klimatmål uppfylls och förbättras. När han inte arbetar på Vacse är Johan en av de ideella krafterna som utgör Svenska Sjöräddningssällskapet. Johan kommer närmast från Veidekke Nära där han hade en tjänst som driftledare.

Isabella Holte Friberg

E-post: fornamn.efternamn-efternamn@vacse.se
Telefon: 076-188 25 13

Isabella Holte Friberg ansvarar för kommunikation, marknadsaktiviteter, miljöledningssystem samt projekt och förvaltningsstöd. Isabella har tidigare erfarenhet från både fastighets- och kommunikationsbranschen och kommer närmast från JM Entreprenad. Isabella har en marknadsföringsexamen från Affärshögskolan i Örebro.

Elias Filén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0761-00 40 99

Elias Filén arbetar med fastighetsförvaltning samt ansvarig för övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Han kommer närmast från Campido Fastighetsförvaltning AB. Elias har en examen inom fastighetsförvaltning från Newtons yrkeshögskola.

Lena Steen

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0704-85 56 20

Lena Steen arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Lena har en bakgrund inom servicebranschen men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, hon kommer närmast från Nacka kommun. Lena har en examen inom fastighetsförvaltning på Newtons yrkeshögskola.

Pierre Gylbert

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-761 85 86

Pierre Gylbert arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Pierre har tidigare varit operasångare på Kungliga Operan men är sedan några år tillbaka verksam inom fastighetsbranschen, han kommer närmast från Newsec Property Asset Management där han arbetade som kommersiell förvaltare. Pierre har en examen inom fastighetsförvaltning från Newton Yrkeshögskola.