Vår organisation

Vacse har en effektiv och vältrimmad organisation som består av tretton anställda.

Företagsledning


Fredrik Linderborg

Vd

E-post:fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0705-79 79 79

Fredrik Linderborg utsågs till verkställande direktör den 1 juni 2016. Fredrik har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, närmast som Vd på Danske Renting AB och dessförinnan Nordisk Renting och Catella. Fredrik har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Henrik Molin

Vice Vd / Finanschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0708-70 98 17

Henrik Molin är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner. Henrik har tidigare arbetat som konsult inom fastighetsutveckling, haft ansvar för asset management och fastighetstransaktioner på bl a Pandox, Norgani Hotels, RBS Nordisk Renting samt arbetat med ekonomi och finans på Stadshypotek och KPMG. Henrik har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Sara Jägermo

Fastighetschef

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0725-70 11 30

Sara Jägermo är koncernens fastighetschef. Sara har tidigare erfarenhet både från den privata- såväl som den kommersiella fastighetsmarknaden med positioner inom transaktion, värdering och administration. Sara har en examen från Ekonomi- och fastighetsteknik-programmet, Högskolan i Gävle.

Fastighetsförvaltning


Lena Steen

Föräldraledig

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0704-85 56 20

Lena Steen arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Lena har en examen inom fastighetsförvaltning på Newtons yrkeshögskola.

Elias Filén

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 0761-00 40 99

Elias Filén arbetar med fastighetsförvaltning samt övergripande förvaltningsfrågor för Vacses fastighetsbestånd. Han kommer närmast från Campido Fastighetsförvaltning AB. Elias har en examen inom fastighetsförvaltning från Newtons yrkeshögskola.

Johan Jarl

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-501 72 27

Johan Jarl arbetar som teknisk förvaltare med Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar såväl som befintligt bestånd. Johan har mer än 25 års relevant erfarenhet från fastighetsbranschen. Han kommer närmast från Veidekke Nära där han hade en tjänst som driftledare.

Isabella Holte Friberg

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-188 25 13

Isabella Holte Friberg arbetar som projekt- och förvaltningsassistent samt ansvarar för bolaget marknadsaktiviteter. Isabella har tidigare erfarenhet från både fastighets- och kommunikationsbranschen och kommer närmast från JM Entreprenad.

Ekonomi


Daniel Bäckström

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-644 45 92

Daniel Bäckström ansvarar för den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag. Han kommer närmast från Söderberg och Partners där han tidigare har arbetat som redovisningskonsult. Daniel har en examen inom företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

Emilia Grahn

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 072-238 81 05

Emilia arbetar med den ekonomiska redovisningen, delårsbokslut samt årsbokslut för koncernens dotterbolag. Emilia kommer närmast från Söderberg & Partners där hon arbetade som redovisningskonsult. Hon har en kandidatexamen från Ekonomiprogrammet på Mälardalens högskola.

Linda Åhlin Erikson

Linda Åhlin Erikson

Föräldraledig

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 076-819 09 99

Linda Åhlin Erikson innehar tjänsten som koncerncontroller med ansvar bland annat för Vacses koncernredovisning, årsredovisning, skatterelaterade frågor, intern kontroll, analys och uppföljning.
Linda har tidigare arbetat som auktoriserad revisor hos Ernst & Young och har en examen i Företagsekonomi från Karlstads Universitet.

Ingela Warbrandt

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 070-590 51 85

Ingela Warbrandt ansvarar för kontorsadministration och fungerar även som ett praktiskt stöd till övriga medarbetare. Ingela har tidigare erfarenhet inom bygg och fastigheter, bland annat från Peab och Willhem.

Projektavdelning


Jenny Sjöblom

Epost: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 08-611 00 02

Jenny Sjöblom arbetar som projektledare och är bland annat ansvarig för den nya Tingsrätten i Sollentuna, Färgskrapan. Hon har tidigare arbetat på Sweco där hon främst fokuserat på projekteringsledning. Jenny har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskolan.

Fredrik Johansson

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-776 07 19

Fredrik Johansson arbetar som projektledare främst för Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han kommer närmast från Småa och dessförinnan Skandrenting. Fredrik har en examen i Ekonomi från Karlstads Universitet.

Albin Haglund

E-post: fornamn.efternamn@vacse.se
Telefon: 073-093 06 50

Albin Haglund arbetar som biträdande projektledare samt hållbarhetsansvarig och leder arbetet att miljöcertifiera hela fastighetsportföljen enligt BREEAM In-Use. Albin har en masterexamen från Kungliga Tekniska Högskolan där han studerade Real Estate and Construction Management.