Information

Fastighetsbeteckning: Rölunda 1:6Adress: Sigtunavägen 7Ort: HäggebyByggt/ombyggt: 1965-2020Vacse tillträdde: 2015-05-08

Rölunda 1:6

Vacse uppför en tillbyggnation av den befintliga fastighet Rölunda 1:6 i Håbo kommun om cirka 4 000 kvm där Kungliga biblioteket (KB) tecknat ett 25 årigt hyresavtal. Entreprenör för projeket, som upphandlasts enligt LOU, kommer vara Veidekke Entreprenad AB.

Tillbyggnation beräknas vara färdighetställt under Q4 2020.

Fastigheten Rölunda 1:6 i Håbo kommun inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från och med 1851. Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta om ca 11 700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats löpande.