Nyheter

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 11:e maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm.

Läs mer

Vacse AB (publ) års- och hållbarhetsredovisning 2021

Informationen i denna Års- och Hållbarhetsredovisning är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 klockan 12:00.

Läs mer

Sila snacket – grova skämt ska väck från branschen

Vi på Vacse hade turen att få lyssna på Charlie Klang, genusvetare och projektledare inom arbetsmiljöfrågor på byggföretaget TL Bygg om projektet Sila snacket.

Läs mer

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren 

Vacse välkomnar Hanna Svahn och Carolina Löfgren som kommer att  ha sina praktikplatser hos oss under våren 2022.

Läs mer

Vacse är nominerade för fjärde året i rad till BREEAM Awards

I slutet av året meddelade BRE att Vacse för fjärde året i rad har en fastighet nominerad till priset BREEAM Awards BREEAM-In-Use Public sector. Tävlingen är internationell och nomineringen tas fram av BRE och baseras på antal poäng som projekten har erhållit i certifieringsprocessen.

Läs mer

Vacse ansluter sig till Science Based Targets initiative

Vacse tar nästa steg i sitt klimatarbete genom att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Det är ett naturligt steg i Vacses hållbarhetsarbete med syftet att öka ambitionsnivån för att tackla den globala klimatkrisen.

Läs mer

Vacse tar krafttag mot svartarbete tillsammans med ANSVAR SÄKERHET

Tillsammans med ANSVAR SÄKERHET vill vi skapa trygga och säkra verksamheter, fria från arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering.

Läs mer

Invigning av Björkö skola

Vid årsskiftet togs nya Björkö skola i bruk. Den 23 november invigdes skolan formellt på kunskapstorget inne i skolan.

Läs mer

NIB utökar finansieringen av Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 235 miljoner kronor, utöver det tidigare lånet på  400 miljoner kronor, för finansiering av två nya BREEAM-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Läs mer