Nyheter

Invigning av Björkö skola

Vid årsskiftet togs nya Björkö skola i bruk. Den 23 november invigdes skolan formellt på kunskapstorget inne i skolan.

Läs mer

NIB utökar finansieringen av Vacses ägande av två hållbara kontorshus

Nordiska investeringsbanken (NIB) och fastighetsbolaget Vacse AB (publ) har avtalat om ett lån på 235 miljoner kronor, utöver det tidigare lånet på  400 miljoner kronor, för finansiering av två nya BREEAM-certifierade kontorsbyggnader i Sverige.

Läs mer

Vacse uppdaterar sitt ramverk för gröna obligationer

Vacse har sedan 2018 emitterat gröna obligationer på den svenska obligationsmarknaden. Vacse ökar nu sitt hållbarhetsfokus ytterligare och har i samarbete med Handelsbanken uppdaterat sitt ramverk för grön obligationsfinansiering. Det nya ramverket har beaktat kraven i EU Green Bond Standard och EU Taxonomin.

Läs mer

Vacse tecknar hyresavtal med Le Croissant i Färgskrapan som därmed är 100 % uthyrt

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 220 kvm café yta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Le Croissant tillträder sina nya lokaler under våren 2022 och kommer bli ett välkomnat servicetillskott för fastigheten.

Läs mer

Vacse väljer Visual Art för att visualisera fastigheters energikonsumtion

Med målet att såväl informera som utbilda kring energi- och vattenanvändning i sina fastigheter har Vacse låtit Visual Art ta fram en speciallösning för offentliga byggnader och även ett specifikt läroverktyg för skolor. Totalt rör det sig om 19 fastigheter som får lösningen i ett första steg.

Läs mer

Vacse förbättrar klimatet med ny AI-teknik

Vacse har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Nu installerar de Myrspovens AI-teknik i flera fastigheter och främsta målet är att det ska leda till ett förbättrat klimat – både inomhus och utomhus.

Läs mer