logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse förstärker ledningsgruppen Vacse AB (publ) stärker sin organisation och skapar en effektiv ledningsgrupp. Christian Haglund har anställts som Finanschef/CFO och Henrik Lindekrantz har anställts som Chefjurist. Vidare har Ossie Everum
Läs mer

Vacse köper Campus Strängnäs

Vacse köper Campus Strängnäs Vacse AB (publ) köper fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs från Vasallen AB. Fastigheten är belägen i Eldsundsviken i Strängnäs. Området, Norra Staden, är kommunens största utvecklingsområde och kommer på sikt in
Läs mer

Vacse AB (publ) emitterar obligationslån

Vacse AB (publ) emitterar obligationslån Vacse AB (publ) emitterar icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 mkr med en fast ränta om 2,785% samt 1 150 mkr med en rör
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Delårsrapport januari – mars 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. – Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och förvaltningsresultatet till 33,2 mkr.
Läs mer

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag: – Fem förvärv gjordes till ett värde av över 1,2 mdr kr med bland andra Hovrätten i Malmö och det nya
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 16, Stockholm. Aktieägare som önskar de
Läs mer

Vacse köper Gotlands regionhus

Vacse köper Gotlands regionhus Vacse köper fastigheten Visborg 1:15 innehållandes Region Gotlands samlade administration, centrala funktioner, landsting och förvaltning. Säljare är Kungsleden AB (publ) och tillträdet sker i april 2014. Fast
Läs mer

Välkommen till den nya hemsidan!

Här kommer finnas information on Vacse, dess objekt, nyheter och annan matnyttig information. Ge gärna feedback till info@vacse.se!
Läs mer

Vacse köper domstolsbyggnad i Falun

Vacse AB köper domstolsbyggnad i Falun innehållandes Falu tingsrätt och Förvaltningsrätten för Dalarna och Gävleborgs län. Säljare är AB Kuppeln FM och tillträdet sker 15 augusti 2013.
Läs mer