logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Vacses polishus nomineras till Årets byggnad i Södertälje

Vacses polishus nomineras till Årets byggnad i Södertälje ”Årets byggnad” är en tävling som för andra året i rad går av stapeln i samarrangemang av Södertälje kommun och Södertälje Byggmästareförening. Mer information om tävling
Läs mer

Vacse förvärvar Statens Biblioteksdepå

Vacse förvärvar Statens Biblioteksdepå Vacse har förvärvat fastigheten Rölunda 1:6 i Bålsta från Stendörren Fastigheter AB. Fastigheten inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förv
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2015

Delårsrapport januari – mars 2015 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) – Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) – Förvaltningsresultatet ökade med 66 procent till 55,2 mkr (33,2) – Värdeförändringar
Läs mer

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014 Det har varit ett spännande år där flera viktiga steg har tagits för att utveckla bolaget ytterligare. I utdrag: – Hyresintäkterna ökade med 44 procent till 268,3 mkr (186,6) – Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm. Aktieägare som önskar
Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) – Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) – Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 168,3 mkr (115,8) –
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2014

Delårsrapport januari – september 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) – Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) – Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 117
Läs mer

Vacse förvärvar två polishus

Vacse förvärvar två polishus Vacse AB (publ), ett fastighetsbolag som ägs av pensionsstiftelser knutna till sju svenska storföretag, utökar inom segmentet rättsfastigheter och förvärvar polishusen i Flemingsberg och Visby. Vacse har träffat
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport januari – juni 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 114,2 mkr (87,5) – Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 101,0 mkr (77,4) – Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 95,3 mkr (
Läs mer