logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5,5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Vacse söker initiativrik förvaltare

Vacse söker initiativrik förvaltare Bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och söker kontinuerligt efter nya medarbetare med olika bakgrund och kvalifikationer. Nu behöver vi utöka vår förvaltningsavdelning med en initiativrik fastig
Läs mer

Ny VD i Vacse

Ny VD i Vacse Fredrik Linderborg har utsetts till ny VD i Vacse AB (publ). Han kommer närmast från Danske Bank där han är VD på Danske Renting AB och har även tjänsten som Deputy Head of Large Real Estate. Fredrik tillträder tjänsten som VD
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 10:e maj 2016 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm. Aktieägare som önsk
Läs mer

Ledningsförändring i Vacse

Ledningsförändring i Vacse Ossie Everum har beslutat sig för att lämna sin befattning som VD i Vacse AB (publ) för att gå över till annan verksamhet. Ossie har varit involverad i utvecklingen av Vacse sedan dess etablering 2009. ”Ossie har
Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Räkenskapsåret 2015: – Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 mkr (268,3) – Driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 mkr (236,5) – Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 214,1 mkr (168,3) –
Läs mer

Vacse utökar organisationen

Vacse utökar organisationen Vacse AB (publ) fortsätter att växa och har under 2015 förstärkt organisationen och anställt personal inom redovisning, fastighetsförvaltning, kontorsadministration samt projektledning.  Under 2015 har fem person
Läs mer

Vacse bygger nytt landmärke i Sollentuna

Vacse bygger nytt landmärke i Sollentuna Vacse bygger nytt hus för Domstolsverket i Sollentuna centrum. Attunda tingsrätt som är en del av rättscentrum i Sollentuna kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport januari – september 2015 I utdrag: – Hyresintäkterna ökade med 33 procent till 251,7 mkr (188,6). Kvartalets hyresintäkter ökade med 14 procent till 84,9 mkr (74,4) – Driftsöverskottet ökade med 32 procent till 220,7 mkr (167,
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2015

Delårsrapport januari – juni 2015 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 166,8 mkr (114,2) – Driftsöverskottet ökade med 43 procent till 144,5 mkr (101,0) – Förvaltningsresultatet ökade med 56 procent till 105,5 mkr (67,6) – Värdeförändri
Läs mer