logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till ca 5 miljarder.Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm. Aktieägare som önskar
Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) – Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) – Förvaltningsresultatet ökade med 45 procent till 168,3 mkr (115,8) –
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2014

Delårsrapport januari – september 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) – Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) – Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 117
Läs mer

Vacse förvärvar två polishus

Vacse förvärvar två polishus Vacse AB (publ), ett fastighetsbolag som ägs av pensionsstiftelser knutna till sju svenska storföretag, utökar inom segmentet rättsfastigheter och förvärvar polishusen i Flemingsberg och Visby. Vacse har träffat
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport januari – juni 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 114,2 mkr (87,5) – Driftsöverskottet ökade med 30 procent till 101,0 mkr (77,4) – Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 95,3 mkr (
Läs mer

Vacse förstärker ledningsgruppen

Vacse förstärker ledningsgruppen Vacse AB (publ) stärker sin organisation och skapar en effektiv ledningsgrupp. Christian Haglund har anställts som Finanschef/CFO och Henrik Lindekrantz har anställts som Chefjurist. Vidare har Ossie Everum
Läs mer

Vacse köper Campus Strängnäs

Vacse köper Campus Strängnäs Vacse AB (publ) köper fastigheten Eldsund 6:6 i Strängnäs från Vasallen AB. Fastigheten är belägen i Eldsundsviken i Strängnäs. Området, Norra Staden, är kommunens största utvecklingsområde och kommer på sikt in
Läs mer

Vacse AB (publ) emitterar obligationslån

Vacse AB (publ) emitterar obligationslån Vacse AB (publ) emitterar icke-säkerställt obligationslån om totalt 1 400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 mkr med en fast ränta om 2,785% samt 1 150 mkr med en rör
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2014

Delårsrapport januari – mars 2014 I utdrag: – Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. – Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och förvaltningsresultatet till 33,2 mkr.
Läs mer