logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2017 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm. Aktieägare som önskar deltag
Läs mer

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter Vacse AB (publ) antog den 21 februari Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. – Det är glädjande att fler och fler aktör
Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Räkenskapsåret 2016: – Hyresintäkterna ökade med 0,8 procent till 338,7 mkr (336,1). – Driftsöverskottet uppgick till 293,0 mkr (292,8). – Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 6,7 procent til
Läs mer

Vacse välkomnar Ingela Warbrandt

Vacse välkomnar Ingela Warbrandt som kommer att ta över rollen som kontorsansvarig samt dessutom fungera som administrativt stöd till vår ekonomi- och förvaltningsavdelning. Ingela har tidigare erfarenheter inom bygg och fastigheter och har
Läs mer

Vacse certifieras enligt Miljöledningssytemet ISO 14001

Vacse certifieras enligt Miljöledningssytemet  ISO 14001   Under hösten har vi på Vacse arbetat aktivt med att ta fram ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och certifierades under februari 2017. Miljöledningssystemet ger oss p
Läs mer

Vacse välkomnar Fredrik Johansson

Vacse välkomnar Fredrik Johansson Vacse välkomnar Fredrik Johansson som förstärker bolagets projektavdelning. Fredrik kommer att arbeta som projektledare med Vacses nybyggnationer och större hyresgästanpassningar. Han har tio års erfarenhet
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2016

Delårsrapport januari – september 2016 I utdrag: – Hyresintäkterna ökade med 1 procent till 253,9 mkr (251,7) – Driftsöverskottet ökade med 0,5 procent till 221,8 mkr (220,7) – Förvaltningsresultatet minskade med 5,6 procent till 154,5 mkr
Läs mer

Vacse välkomnar Henrik Molin

Vacse välkomnar Henrik Molin Vacse välkomnar Henrik Molin som ny medlem i bolagets ledningsgrupp.  Henrik är vice verkställande direktör med ansvar för finans och transaktioner. Henrik blir med sin långa erfarenhet från svensk fastighetsmar
Läs mer

Vacse förvärvar MSB:s nya kontor i Karlstad av Skanska

Vacse förvärvar MSB:s nya kontor i Karlstad av Skanska Vacse AB (publ) utökar sitt bestånd inom samhällsfastigheter och förvärvar Skanskas kontorsprojekt i Karlstad med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som hyresgäst. MSB:s
Läs mer