logo

Hem

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till drygt 5 miljarder. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo.


Senaste nyheter


Solen skiner över MSB-bygget i Karlstad

Solen skiner över MSB-bygget i Karlstad Nu är det mindre än 35 veckor kvar till slutbesiktningen av MSB:s nya aktivitetsbaserade kontorshus i Karlstad. Hela fastigheten blir 12 500 kvadratmeter stor, varav 8 200 kvadratmeter blir kontor, fö
Läs mer

Halvårsrapport januari – juni 2017

Halvårsrapport januari – juni 2017 I utdrag: – Hyresintäkterna ökade med 3,3 procent till 173,6 mkr (168,1) – Driftsöverskottet för perioden ökade med 2,4 procent till 149,3 mkr (145,9) – Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån ök
Läs mer

Vacse avyttrar fastighet i Strängnäs

Vacse avyttrar fastighet i Strängnäs Vacse AB (publ) har via bolagsförsäljning avyttrat fastigheten Strängnäs Eldsund 6:6 till Fastighets AB Stenvalvet. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 520 mkr efter avdrag för uppskjuten ska
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2017

Delårsrapport januari – mars 2017 I utdrag: – Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent till 88,9 mkr (84,0) – Driftsöverskottet för perioden ökade med 5,4 procent till 75,8 mkr (71,9) – Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån ökade m
Läs mer

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 Det har varit ett händelserikt år där ett gediget arbete har lagts ner i att sätta viktiga strukturer och processer. Detta och mycket mer har bidragit till att bolaget har utvecklats ytterligare. I utdrag: – Hyresintäkte
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Vacse

Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ) Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 10:e maj 2017 kl. 10.00 i bolaget lokaler på Kungsgatan 26, Stockholm. Aktieägare som önskar deltag
Läs mer

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter

Vacse ansluter sig till Stockholms stads forum för hållbara fastigheter Vacse AB (publ) antog den 21 februari Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. – Det är glädjande att fler och fler aktör
Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Räkenskapsåret 2016: – Hyresintäkterna ökade med 0,8 procent till 338,7 mkr (336,1). – Driftsöverskottet uppgick till 293,0 mkr (292,8). – Förvaltningsresultatet exklusive ränta på ägarlån minskade med 6,7 procent til
Läs mer

Vacse välkomnar Ingela Warbrandt

Vacse välkomnar Ingela Warbrandt som kommer att ta över rollen som kontorsansvarig samt dessutom fungera som administrativt stöd till vår ekonomi- och förvaltningsavdelning. Ingela har tidigare erfarenheter inom bygg och fastigheter och har
Läs mer